Gebruik maken van UV lichten in Watertanks


Fivetune

We maken gebruik van UV licht als we water of lucht willen desinfecteren, meestal is een watertank met een dubbele toepassing dan een makkelijke oplossing. Wanneer we de UV-lamp plaatsen in de tank wordt het water en het lucht gedesinfecteerd. De voordelen van desinfecteren met UV-licht is dat er geen gebruik wordt gemaakt van giftige chemicalien, meestal kosten Read More